Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
Przyjęcie zgłoszenia instalacji energetycznej
Przyjęcie zgłoszenia instalacji innej niż energetyczna
Przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków
Nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
Procedura składania wniosków o wynajem/zamianę lokalu mieszkalnego bądź o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Skierniewice
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie prawa jazdy
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
Czasowa rejestracja pojazdu
Wymiana, utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych. Dodatkowa tablica rejestracyjna.
Zgłoszenie do I rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Zgłoszenie do I rejestracji pojazdu zabytkowego
Zgłoszenie do I rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
Zgłoszenie do rejestracji pojazdu używanego zakupionego na terytorium RP
Zgłoszenie do rejestracji pojazdu marki SAM
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Znalezienie rzeczy na terenie miasta Skierniewice
Procedura wydawania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji